Żłobek

Naszym dzieciom  stworzyliśmy warunki do wszechstronnego rozwoju. Staramy się zainteresować dzieci światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

W naszym żłobku i przedszkolu głównym  elementem  jest edukacja Dzieci poprzez zabawę.

Partnerzy