O przedszkolu

Naszym przedszkolakom stworzyliśmy warunki do wszechstronnego rozwoju. Staramy się zainteresować dzieci światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

W naszym przedszkolu ważnym elementem  jest edukacja Dzieci poprzez zabawę.

Partnerzy