O przedszkolu

W przedszkolu, żłobku to dziecko jest najważniejszą inspiracją kształtowania przestrzeni edukacyjnej, w której rozwija swój potencjał, buduje wewnętrzny świat, zdobywa umiejętności i wiedzę będące podstawą dla dalszego rozwoju osobowości i przyszłej nauki szkolnej. Postrzega i odkrywa otoczenie wielowymiarowo, poznaje przez aktywność w jej najróżniejszych formach – ruchową, twórczą, artystyczną, umysłową czy językową. W poznaniu kieruje się doświadczaniem rzeczywistości, które odbywa się poprzez zabawę i możliwość sprawdzenia tego, co potrafi lub może osiągnąć. Kluczem takiego rozwoju, harmonijnego dla indywidualności dziecka, jest poczucie bezpieczeństwa – przede wszystkim miejsce stworzone z myślą o dziecku i jego potrzebach oraz osoby, które otaczają je życzliwością, ciepłem, wsparciem i potrafią tworzyć sytuacje edukacyjne dostosowane do jego własnych zdolności, by je pielęgnować i rozwijać.

Wraz z tym przesłaniem narodziła się misja naszego przedszkola – oparta na koncepcji holistycznego, wielokierunkowego, naturalnego rozwoju małego człowieka, z szacunkiem dla indywidualności wewnętrznego, dziecięcego świata. Wiodącym ogniwem misji realizowanej przez Niepubliczne Przedszkole ABC oraz Niepubliczny Żłobek MINI ABC jest wszechstronność oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych w oparciu o liczne programy dostosowane do wieku, indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka oraz obowiązujące dokumenty i akty prawne: ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenia wykonawcze; podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej; Konwencję Praw Dziecka, Konwencję Praw Człowieka oraz autorskie programy edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i adaptacyjne realizowane zarówno w formie grupowej, jak indywidualnej, które sprawdzają się od wielu lat i przynoszą sukcesy w rozwoju dzieci oraz wspierają rodziców w procesie wychowania.

W codziennej pracy wykorzystujemy metody i techniki kreatywnego postrzegania rzeczywistości, dzięki którym dzieci nie tylko poprzez zabawę rozwijają swój wewnętrzny świat czy wrażliwość na innych, ale również poprzez integrację z rówieśnikami uczą się współpracy zespołowej, pokonywania trudności i budują poczucie własnego „ja”. Rozwój dziecka przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności. Kształtujemy kreatywne myślenie, rozwijamy dziecięce pasje i zainteresowania, które stają się źródłem zadowolenia dziecka i budzą ciekawość poznawania tego, co je otacza. Dzięki temu dziecko w naturalny sposób przygotowuje się do intelektualnego i emocjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie i zdobywa kluczowe umiejętności dla przyszłej edukacji szkolnej z zachowaniem poczucia własnej indywidualności.

Kontakt

Przedszkole ABC

ul. Waniliowa 2 róg Orężna
05-500 Piaseczno

Przedszkole jest czynne
od pon do pt  w godz 7.00 - 18.00

Dyrektor Przedszkola
Malwina Rosołowska
biuro@przedszkoleabc.pl

+48 504 011 660

Vice Dyrektor Przedszkola
Marlena Gustowska 

 

Grupa Biedronki
+48 537 546 469

Grupa Motylki
+48 531 081 917

Grupa Skrzaty
+48 570 670 657

Grupa Pingwinki
+48 533 422 492

Grupa Misie
+48 533 422 402

 

 

Copyright 2018 Przedszkole ABC • Polityka prywatności  • Realizacja 2018 TAHOMA DESIGN